Specyfikacja usługi ULDK

Usługa ULDK umożliwia wyszukiwanie obiektów oraz współrzędnych na podstawie identyfikatora szukanego obiektu lub poprzez wskazanie współrzędnych XY punktu, który znajduje się wewnątrz obiektu.
Poniżej metody wywołania usługi:

1. Przez identyfikator szukanego obiektu:

	http://uldk.gugik.gov.pl/?request=AAA&id=BBB&result=WWW

A. Parametr AAA może przyjąć jedną z wartości:

B. Dostępne wartości identyfikatorów, jakie może przyjąć parametr BBB:

C. Parametr result jest parmetrem opcjonalnym, a jeśli występuje to WWW może przyjąć wartości oddzielone przecinkami z listy:

Uwaga: Geometria zwracana jest domyślnie w układzie PUWG 1992 (EPSG:2180), można to zmienić dodając do zapytania parametr srid, a jako wartość podać kod EPSG wybranego układu (np. srid=4326).

Przykładowe wywołanie: http://uldk.gugik.gov.pl/?request=GetParcelById&id=141201_1.0001.6509

2. Przez współrzędne (wyszukanie obiektu we wskazanym punkcie):

	http://uldk.gugik.gov.pl/?request=AAA&xy=CCC&result=WWW

A. Parametr AAA może przyjąć jedną z wartości:

B. W parametrze xy należy podać współrzędne punktu (oznaczone w wywołaniu jako CCC) oraz opcjonalnie układ w postaci:

C. Parametr result jest parmetrem opcjonalnym, a jeśli występuje to WWW może przyjąć wartości oddzielone przecinkami analogicznie jak w wywołaniu 1.

Przykładowe wywołanie: http://uldk.gugik.gov.pl/?request=GetParcelByXY&xy=460166.4,313380.5

3. Snapowanie (przyciąganie do najbliższego punktu załamania działki):

	http://uldk.gugik.gov.pl/?request=SnapToPoint&xy=CCC&radius=RR&result=WWW

A. W parametrze xy należy podać współrzędne punktu (oznaczone w wywołaniu jako CCC) w postaci:

B. W parametrze opcjonalnym radius należy podać promień wyszukiwania w metrach (oznaczone w wywołaniu jako RR). Domyślnie przyjmuje wartość 1 m.

C. Parametr result jest parmetrem opcjonalnym, a jeśli występuje to WWW może przyjąć jedną z dwóch wartości:

W odppowiedzi oprócz geometrii punktu zwracana jest również odległość wskazanego punktu od punktu znalezionego.

Przykładowe wywołanie: http://uldk.gugik.gov.pl/?request=SnapToPoint&xy=482205,673473