Usługa lokalizacji działek katastralnych (ULDK)

Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK) umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków. Użytkownik nie musi wiedzieć, w którym powiecie taka działka się znajduje, ani jaka jest struktura bazy powiatowej. Usługa ULDK na podstawie własnego wykazu baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług sieciowych, potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy powiatowej i uzyskać oczekiwaną informację.
Jeśli lokalizacja działki przebiegnie pomyślnie, to w odpowiedzi użytkownik otrzymuje geometrię szukanej działki w formacie WKB, który jest implementowany w większości systemów dedykowanych do obsługi danych przestrzennych.

Przykładowe zapytanie do usługi o geometrię działki o podanym identyfikatorze:
http://uldk.dzialkikatastralne.pl/szukaj_dzialki.php?teryt=141201_1.0001.1867/2&crs=4326


Podaj identyfikator szukanej działki:

Znajdź i pokaż

w portalu
polska.e-mapa.net

Znajdź i pokaż

na mapie obok


 Powered by: Geo-System Sp. z o.o.
Przykładowe odpowiedzi z usługi:
Dla adresu z baz iMPA (np.: Wieliczka, Modrzewiowa 3A): Dla adresu z baz innych (np.: Kraków, Słowackiego 1):
...
<Punkt>3A</Punkt>
<WspolrzednePunktu>
	20.018716,49.995897
</WspolrzednePunktu>
...
<Zrodlo>iMPA</Zrodlo>
...	
					
...
<Punkt>Słowackiego 1</Punkt>
<WspolrzednePunktu>
	19.9268332980151,50.0691080638733
</WspolrzednePunktu>
...
<Zrodlo>PRG</Zrodlo>
...